Etusivu   Yhteystiedot   Palaute  

Historia

Palokunnan synnystä

Vuonna 1937 Klub-nimisen talon tulipalo, herätti suurta keskustelua Ylitornion isäntien keskuudessa. Jonkinlaisen palokunnan tarpeesta oltiin yksimielisiä. Isäntien keskustelun ja toiminnan tuloksena olivat käsiruiskujen hankinta, mutta väliin tulleet sotavuodet tyrehdyttivät ajatuksen palokunnasta. Tuhoisia tulipaloja estääkseen, isännät kerääntyivät vapaaehtoisen palokunnan perustamiskokoukseen 15.5.1949. Sopimuskirja allekirjoitettiin 12.6.1949, jolloin VPK varsinaisesti perustettiin.

Samalla hyväksyttiin VPK:lle säännöt joiden ensimmäisessä pykälässä sanotaan: Yhdistyksen nimi on Ylitornion vapaaehtoinen palokunta ja sen kotipaikka on Ylitornion kunta. Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa tulipalojen sammuttamisessa, hengen sekä omaisuuden suojelemisessa ja pelastamisessa Ylitornion kunnassa ja sen naapuriseuduilla voimassa olevien säännösten edellyttämässä laajuudessa. Yhdistys rekisteröitiin oikeusministeriössä 30.12.1949.

Toiminnan herättelyä vuosina 1950-1960

VPK:n toiminnalle 50-luvun alku oli toiminnan herättelyä. Aluksi sammutusta hoidettiin käsipelillä ja miesvoimalla, hiukan myöhemmin koneruiskulla. Ensimmäisen paloauton kunta hankki VPK:lle 50-luvun alussa. Ensimmäinen auto oli Ford Reiniläinen, entinen kuorma-auto josta oli tehty paloauto. Toisen auton kunta hankki vuosikymmenen lopulla. Ruotsista hankittu, kuormurista paloautoksi rakennettu Volvo. Vuonna 1957 aloitettiin varsinainen nuorisotoiminta, minkä seurauksena perustettiin poikaosasto.

Paloaseman saaminen alkoi olla jo välttämätöntä 50-luvun lopulla. Autoille täytyi saada säilytyspaikat ja miehistölle paremmat harjoitustilat.

 

Vuodet 1960-1970

Vanha paloasema valmistui kunnantoimistolle vuonna 1960. Asema oli nykyaikainen ja poikkeuksellisen hyvä aikaisekseen. VPK osti vuonna 1961 Ford Trader säiliöauton, jossa oli 3000 litran vesisäiliö.


Vuonna 1965 kunta osti VPK:n käyttöön uuden Dodgen. Vuonna 1969 oli VPK:n 20-vuotisjuhla, mutta juhlallisuuksia synkensi ikävä onnettomuus. Kesken hälytysajon tapahtui liikenneonnettomuus, jossa yksi palokuntalainen kuoli ja Dodge romuttui.


Dodge korjattiin ja VPK hankki säiliöauto Ford Thamesin. Vuonna -69 perustettiin naisosasto, jonka toiminta kuitenkin taukosi myöhemmin.

 

Sukupolvenvaihdos 1980-luvulla

Sukupolvenvaihdos oli 80-luvun alkupuolen tosiasia. Miehistön keski-ikä laski roimasti ja nuoriso-osasto vahvistui entisestään. Ylitornion VPK kuuluikin miehistön keski-iältään maan nuorimpiin palokuntiin. Kalustohankinnoissa oli merkittävää miehistönkuljetusautojen ostaminen. Vuonna 1983 Ostettiin Fiat Ducato ja vuonna 1989 VW Caravelle Syncro.

Vapaaehtoiselle palokunnalle tuli myös uusia lakisääteisiä velvoitteita, kuten mm. pelastustoiminta öljy-, myrkky- ja tulvavahingoissa. Uudet pykälät vaativat VPK:ta kouluttamaan monenlaiseen pelastustoimintaan kykenevää miehistöä.

Vuonna 1987 tehtiin Ylitornion palokunnan ja Övertorneån palokunnan kanssa virallinen yhteistyö sopimus, vaikkakin herrasmiessopimus olikin toiminut jo kauan.


Kuvassa Ruotsalaisten sammutusauto.
Kuva on otettu vuonna 1999.

 

Vuonna 1986 alettiin jälleen suunnitella uutta paloasemaa, koska vanha todettiin auttamattomasti vanhanaikaiseksi. Uusi paloasema valmistui syksyllä 1989, jolloin pidettiin VPK:n 40-vuotisjuhlat. Samassa yhteydessä järjestettiin Lapin läänin Palokuntaliiton kalustokilpailut ja uuden paloaseman käyttöönottojuhlat. Vuonna 1989 naisosasto aloitti toimintansa uudelleen.

 

Vuodet 1990-2000

Nuoriso- ja naisosastot toimivat aktiivisesti. Tällä vuosikymmenellä kalustohankinnoissa mentiin aimo harppaus eteenpäin. Kunta hankki sammutusauton Scania 93M vuonna 1992 ja säiliöpaloauton Scania 124G vuonna 1998.


Volvo vm. 1986

 

VPK aloitti toisen lähdön sairaankuljetuksien hoitamisen hankkimallaan ambulanssilla. Tämän vuoksi hälytysten määrä nousi, ollen enimmillään yli sata hälytystä/vuosi.

 

Nykytilanne

Ylitornion VPK toimii kunnan ainoana sammutus- ja pelastustoimintaa tarjoavana organisaationa. Lisäksi VPK osallistuu alan valistus- ja koulutustyöhön. Sammutussopimus Lapin liiton kanssa solmittiin 1.1.2004 alkaen.

VPK:n omistamaa kalustoa ovat tällä hetkellä VW Caravelle Syncrot vm -89 ja vm -01. Kunnan omistamaa kalustoa ovat "vanha piikkinokka" (110 Scania), sekä 90-luvulla hankitut sammutus- ja säiliöpaloautot. Kunta hankki uuden päällystöauton, Volvo V70 D5 AWD, ja se saatiin käyttöön maaliskuussa 2004.

Sairaankuljetukset on VPK:n osalta lopetettu v. 2003.

Ylitornion vpk © 2018 , Ylitornion VPK