Etusivu   Yhteystiedot   Palaute  

Nuoriso-osasto

Ylitornion VPK aloitti nuorisotoiminnan vuonna 1957, jolloin perustettiin poikaosasto. Myöhemmin nimi muuttui nuoriso-osastoksi, koska myös tyttöjä liittyi mukaan toimintaan. Nykyään nuoriso-osastoon kuuluu noin 20 jäsentä, jotka on jaettu koulutustilanteissa iältään kahteen eri ryhmään. Nuoret palokuntalaiset aloittavat useimmiten koulutuksen noin 10-vuotiaina ja hälytys-/naisosastoon halukkaat siirtyvät noin 16-17-vuotiaina.

Hauskaa ja hyödyllistä toimintaa

Nuorisotoiminta on vauhdikasta ja hyödyllistä. Viikoittaisissa harjoituksissa opitaan esimerkiksi sammuttamista, pelastamista ja onnettomuuksien ehkäisemistä. Nuoret oppivat turvallisuusalan kansalaistaitoja ja perehtyvät palokunnan tehtäviin. Samalla he oppivat elämässä tuiki tarpeellisia taitoja: tutustuvat uusiin ihmisiin ja oppivat toimimaan ryhmässä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa nuorille valmius toimia itsenäisesti, oikein ja turvallisesti kaikissa tilanteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään tilanteisiin, joissa on kysymys ihmishengen pelastamisesta. Nuoret harjoittelevat enimmäkseen samoja asioita kuin pelastajat ja palomiehet. Toiminta suunnitellaan kuitenkin nuorten henkisten ja fyysisten kykyjen ja kehitystason mukaan.

Palokunta on kurinalainen ja järjestäytynyt organisaatio, jossa jokainen löytää oman paikkansa jo nuorena. Järkevän puuhan myötä nuori oppii ottamaan huomioon lähimmäisensä ja tuntemaan vastuunsa yhteiskunnassa. Seikkailuhenkisessä, aktiivisessa toiminnassa korostuu ryhmähengen merkitys. Pelastajan on aina ehdottomasti luotettava pariinsa.

 

Ylitornion vpk © 2018 , Ylitornion VPK