Etusivu   Yhteystiedot   Palaute  

Toiminta

Ylitornion VPK on vuonna 1949 perustettu yhdistys, joka toimii Ylitornion kunnan ensilähdön palokuntana. Ylitornion VPK solmi sammutussopimuksen Lapin liiton kanssa 1.1.2004, vastaten kaikista palo- ja pelastustoimen operatiivisista tehtävistä Ylitornion kunnan alueella. Tarvittaessa avustetaan myös naapurikuntien palokuntia, sekä Ruotsin Övertorneån palokuntaa, jonka kanssa on ollut virallinen yhteistyösopimus vuodesta 1987.

Palokunnan tehtävänä on pelastaa ja suojella ihmisiä, eläimiä, omaisuutta ja estää lisävahinkojen syntyminen, sekä toimia ennaltaehkäisevästi, esimerkiksi valistamalla ja kouluttamalla ihmisiä. Onnettomuustilanteissa paikalle hälytetään lähin tarkoituksenmukainen pelastusyksikkö, riippumatta kunta- ja valtionrajoista. Palolaitos pelastaa ja torjuu vaaran silloin, kun on sattunut esimerkiksi

 

  • tulipalo
  • liikenneonnettomuus
  • öljyvahinko
  • kaasu-, myrkky-, tai nestevuoto
  • räjähdys
  • sortuma
  • tulvavahinko
  • vesistöonnettomuus
  • tai näihin verrattava onnettomuus

Ylitornion VPK:lla on monenlaista toimintaa

Palo- ja pelastustoiminnan lisäksi VPK valistaa ja kouluttaa eri ikäryhmien edustajia erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, tekee nuorisotyötä ja suorittaa erilaisia palvelutehtäviä tarpeen mukaan. Lisäksi kuntoa ja yhteishenkeä pidetään yllä, pelaamalla mm. salibandyä.

Ylitornion VPK on jaettu kolmeen eri osastoon, joilla jokaisella on sekä omia, että yhteisiä tehtäviä organisaatiossa.

 


Hälytysosasto tehtävänä on huolehtia pääasiassa palo- ja pelastustoiminnasta, mutta tehtäviin kuuluu myös erilaisia valistus- ja koulutustehtäviä.

 


Naisosaston tehtäviin kuuluvat huoltotehtävät, valistus- ja koulutustehtävät, mutta näiden lisäksi osa naisosaston jäsenistä toimii myös mukana hälytysosaston tehtävissä.

 


Nuoriso-osaston tehtävänä on pääasiassa huolehtia nuorisotyöstä, antaen nuorille uusia kokemuksia sekä hyödyllistä opetusta ja toimintaa.

Ylitornion vpk © 2018 , Ylitornion VPK